net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán

Thỏa Thuận Sử Dụng

Sửa đổi lần cuối: ngày 1 tháng 8 năm 2017

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BAO GỒM MỘT CÂU HỎI TRÒ CHƠI BẮT BUỘC VÀ HÀNH ĐỘNG LỚP ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI NHỮNG QUYỀN LỢI CỦA BẠN VỀ CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. VUI LÒNG ĐỌC KỸ NÓ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web AIVIF và API có tại https://AIVIF.com và wss: //api.AIVIF.com tương ứng (“Trang web”) và mọi dịch vụ được cung cấp qua Trang web và các trang web được liên kết như https: //AIVIF.com (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn (“Người dùng” và chung với người khác sử dụng nền tảng “Người dùng”) đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”). Dịch vụ được sở hữu và kiểm soát bởi AIVIF, Inc., một công ty của Delaware (“AIVIF”) và các cụm từ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến AIVIF, Inc. Các Điều khoản này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ hợp pháp của bạn , bao gồm nhưng không giới hạn trong các điều khoản trọng tài ràng buộc có trong Mục 23 dưới đây có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyền hợp pháp của bạn, bao gồm quyền nộp đơn kiện tại tòa án và bồi thẩm đoàn. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

 


AIVIF bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện có trong các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào của Trang web, bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về những thay đổi này bằng cách đăng các Điều khoản đã sửa đổi lên Trang web và thay đổi ngày "Sửa đổi lần cuối" ở đầu Điều khoản hoặc bằng cách gửi email cho Người dùng theo địa chỉ email được cung cấp của họ hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác được xác định bởi AIVIF. Phương thức thông báo sẽ được để lại theo quyết định riêng của AIVIF. Sử dụng một hình thức thông báo cụ thể trong một số trường hợp không bắt buộc chúng tôi sử dụng cùng một biểu mẫu trong các trường hợp khác. Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng các sửa đổi lên Trang web hoặc ngay lập tức AIVIF truyền thông tin đến Người dùng (ví dụ: qua email). Những thay đổi này sẽ áp dụng tại thời điểm đó cho tất cả các mục đích sử dụng hiện tại và sau đó của Trang web. Bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào mà bạn có thể phải nhận được thông báo cụ thể về các thay đổi hoặc sửa đổi đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này hoạt động như là sự chấp nhận những thay đổi hoặc sửa đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản có hiệu lực khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn phải ngừng sử dụng Trang web.

PREAMBLE

AIVIF cung cấp dịch vụ trực tuyến (“Platform”) cho phép người dùng trao đổi giữa các thẻ blockchain khác nhau, là dữ liệu đại diện cho giao dịch, truy cập hoặc quyền tham gia khác trên mạng blockchain tương ứng (gọi chung là “Tokens”).AIVIF có thể cung cấp cho người dùng các dịch vụ phụ trợ khác để tạo điều kiện cho việc trao đổi mã thông báo như cho vay, đặt hàng giới hạn và dừng các đơn đặt hàng.

1. ĐIỀU KIỆN

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và chưa bị đình chỉ hoặc xóa khỏi Trang web trước đây. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không phải là cư dân của một Nhà nước hạn chế như được định nghĩa ở đây . Danh sách các quốc gia bị hạn chế có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Trong trường hợp tiểu bang trở thành Tiểu bang bị hạn chế, AIVIF sẽ cung cấp cho Người dùng ở trạng thái đó thông báo qua email, thông báo trên Trang web của chúng tôi hoặc các phương tiện khác khi chúng tôi thấy cần thiết liên quan đến quyền truy cập Dịch vụ của họ.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không: (a) nằm trong, dưới sự kiểm soát, hoặc quốc gia hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia nào mà Hoa Kỳ đã cấm vận hàng hóa hoặc dịch vụ, (b) được xác định là "Quốc gia được chỉ định cụ thể, ”Hoặc (c) được đưa vào Danh sách Người bị Từ chối của Bộ Thương mại. Bạn tiếp tục tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web nếu luật pháp của quốc gia bạn cấm bạn làm như vậy theo các Điều khoản này.

Cuối cùng, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền, gian lận, tống tiền, tống tiền, ransoming dữ liệu hoặc tài trợ khủng bố hoặc các hoạt động bạo lực khác.

Mặc dù đã đề cập ở trên, AIVIF có thể không cung cấp Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, có sẵn ở mọi thị trường, theo quyết định riêng của mình hoặc do yêu cầu pháp lý hoặc quy định, tùy thuộc vào vị trí của Người dùng.

2. TÀI KHOẢN VÀ QUỸ ĐẦU TƯ; CHUYỂN GIAO BÊN THỨ BA

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải tạo tài khoản với AIVIF (“Tài khoản”). Bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ khi tạo Tài khoản; (b) duy trì và cập nhật kịp thời thông tin Tài khoản của bạn để giữ cho thông tin này chính xác, đầy đủ và hiện tại; (c) duy trì tính bảo mật và tính bảo mật của thông tin đăng nhập của bạn và hạn chế quyền truy cập vào Tài khoản và máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động của bạn; (d) thông báo ngay cho AIVIF nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ có bất kỳ vi phạm an ninh nào liên quan đến Trang web hoặc Tài khoản của bạn; và (e) chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn và chấp nhận mọi rủi ro truy cập trái phép.

Bạn phải cung cấp cho AIVIF một địa chỉ email hợp lệ để tạo một Tài khoản. Bạn đồng ý giữ địa chỉ email của bạn trong hồ sơ với chúng tôi được cập nhật. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của bạn để nhận email bằng cách gửi thông báo rút tiền tới AIVIF, hiểu rằng AIVIF có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu AIVIF gửi cho bạn thông báo điện tử nhưng bạn không nhận được vì địa chỉ email của bạn trong hồ sơ không chính xác hoặc lỗi thời hoặc do email của chúng tôi bị nhà cung cấp dịch vụ chặn hoặc chặn bởi bộ lọc spam của bạn hoặc bạn nếu không thể nhận được thông tin liên lạc điện tử, AIVIF sẽ được coi là đã cung cấp thông tin liên lạc cho bạn bất kể.

AIVIF không cho phép Người dùng trao đổi Tokens bằng tiền; Người dùng chỉ có thể đổi Tokens cho các Tokens khác. Để nạp tiền vào Tài khoản của bạn và bắt đầu giao dịch, trước tiên bạn sẽ cần phải mua Thẻ. Sau khi được mua, bạn phải gửi Mã thông báo đến địa chỉ do AIVIF cung cấp và chờ số dư xuất hiện trong Tài khoản của bạn. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo bạn gửi Mã thông báo đến địa chỉ chính xác được cung cấp cho Mã thông báo cụ thể đó, nếu không tiền của bạn sẽ không bao giờ được phục hồi. AIVIF không đại diện hoặc đảm bảo về số lượng thời gian có thể được yêu cầu để hoàn tất việc chuyển giao Thẻ của bạn từ ví của bên thứ ba hoặc nguồn khác và có Thẻ như vậy có sẵn trong Tài khoản của bạn.

Khi bạn chọn chuyển Thẻ từ Tài khoản của mình sang ví của bên thứ ba hoặc địa điểm khác, bên luôn có thể quản lý vị trí mới có thể từ chối chuyển khoản của bạn hoặc chuyển khoản có thể không thành công do các vấn đề kỹ thuật hoặc các vấn đề khác ảnh hưởng đến nền tảng của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không giữ AIVIF chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ giao dịch bị từ chối.

AIVIF có quyền giới hạn số lượng Tài khoản mà bất kỳ Người dùng nào hoặc các chi nhánh của Người dùng đó có thể mở hoặc giữ.

3. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba như được nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, lệnh tòa hoặc tuân thủ xác minh danh tính hoặc nghĩa vụ báo cáo pháp lý trong phán quyết duy nhất của AIVIF.

4. BÍ MẬT CHUYỂN TIỀN THÔNG TIN VỀ INTERNET

Việc truyền tải dữ liệu hoặc thông tin (bao gồm cả truyền thông qua e-mail) qua Internet hoặc các mạng có thể truy cập công cộng khác có thể không phải lúc nào cũng an toàn và có thể bị mất, chặn hoặc thay đổi trong quá trình vận chuyển. Theo đó, AIVIF không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, mà không giới hạn, cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bạn có thể gặp phải hoặc chi phí bạn có thể phải gánh chịu do bất kỳ việc truyền nào qua Internet hoặc các mạng có thể truy cập công cộng khác, bao gồm nhưng không giới hạn e-mail với AIVIF có chứa thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù AIVIF sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ quyền riêng tư của thông tin bạn cung cấp cho AIVIF và sẽ xử lý thông tin đó theo Chính sách bảo mật của AIVIF, trong mọi trường hợp, thông tin bạn cung cấp cho AIVIF được coi là bí mật, tạo bất kỳ nghĩa vụ ủy thác nào cho AIVIF, hoặc dẫn đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với AIVIF trong trường hợp thông tin đó được AIVIF phát hành cẩu thả hoặc được các bên thứ ba truy cập mà không có sự đồng ý của AIVIF.

5. BÁO CÁO CÔNG BỐ RỦI RO

AIVIF cung cấp dịch vụ chỉ thực hiện và không tư vấn về thành tích của bất kỳ giao dịch cụ thể nào hoặc hậu quả về thuế của chúng. Như một vấn đề chung, Người dùng cần lưu ý những điều sau đây trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Mã giao dịch có thể cực kỳ nguy hiểm. Mỗi Mã thông báo cụ thể có một bộ tính năng độc đáo làm cho nó ít nhiều có khả năng biến động về giá trị. Ngoài ra, các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của AIVIF có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường đối với một Mã đặc biệt, chẳng hạn như hoạt động pháp lý, thao tác thị trường hoặc biến động giá không thể giải thích được. Mạng Blockchain có thể bị gián tuyến do lỗi, dĩa cứng hoặc một số lý do không lường trước được khác. AIVIF không chịu rủi ro thua lỗ do giao dịch hoặc do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của nó liên quan đến khả năng tồn tại của các mạng blockchain cụ thể. Nói chung, chúng tôi khuyên người dùng có kinh nghiệm giao dịch hạn chế và khả năng chịu rủi ro thấp không tham gia vào giao dịch đang hoạt động. Suy đoán về giá trị của Tokens có nguy cơ cao và Người dùng không bao giờ nên giao dịch nhiều hơn số tiền họ có thể đủ khả năng để mất.

Hiểu Tokens đòi hỏi kiến ​​thức kỹ thuật tiên tiến. Tokens thường được mô tả bằng ngôn ngữ cực kỳ kỹ thuật đòi hỏi một sự hiểu biết toàn diện về mật mã ứng dụng và khoa học máy tính để đánh giá cao những rủi ro vốn có. Danh sách mã thông báo trên AIVIF không cho biết sự chấp thuận hoặc không chấp thuận công nghệ cơ bản liên quan đến bất kỳ Mã thông báo nào và không được sử dụng để thay thế cho sự hiểu biết của bạn về các rủi ro cụ thể đối với từng Mã thông báo. Chúng tôi không bảo đảm cho bạn về sự phù hợp của các Thẻ được giao dịch theo các Điều khoản này và không chịu trách nhiệm ủy thác trong các mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Bạn chấp nhận rủi ro giao dịch Tokens. Khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào trên Nền tảng, bạn tuyên bố rằng bạn đã, đang và sẽ tự chịu trách nhiệm thực hiện việc thẩm định và điều tra độc lập của riêng mình vào các rủi ro của giao dịch và các Tokens cơ bản. Bạn tuyên bố rằng bạn có đủ kiến ​​thức, tinh tế thị trường, tư vấn và kinh nghiệm chuyên môn để tự mình đánh giá những thành tích và rủi ro của bất kỳ giao dịch nào hoặc bất kỳ Mã thông báo cơ bản nào.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật hiện hành. Bạn đồng ý rằng AIVIF không chịu trách nhiệm xác định liệu luật nào có thể áp dụng cho các giao dịch của bạn, bao gồm cả luật thuế hay không. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm báo cáo và thanh toán mọi khoản thuế phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Bạn nhận thức và chấp nhận rủi ro của các thách thức hoạt động. AIVIF có thể gặp phải các cuộc tấn công mạng tinh vi, các hoạt động đột xuất trong hoạt động hoặc các sự cố kỹ thuật hoặc hoạt động khác có thể gây gián đoạn Dịch vụ. Bạn hiểu rằng Dịch vụ có thể gặp phải các sự cố hoạt động dẫn đến sự chậm trễ trên nền tảng của chúng tôi. Bạn đồng ý chấp nhận rủi ro thất bại giao dịch do những khó khăn kỹ thuật không lường trước được hoặc nâng cao, kể cả những khó khăn do các cuộc tấn công tinh vi. Bạn đồng ý không giữ AIVIF chịu trách nhiệm về mọi tổn thất liên quan.

AIVIF không tư vấn về rủi ro giao dịch. Nếu tại bất kỳ điểm nào AIVIF hoặc đại diện của nó cung cấp các khuyến nghị giao dịch, bình luận thị trường hoặc bất kỳ thông tin nào khác, hành động làm như vậy là ngẫu nhiên với mối quan hệ của bạn với chúng tôi và không áp đặt nghĩa vụ của sự thật hoặc thẩm định thay mặt cho AIVIF hoặc đại diện của nó.

AIVIF là một thực thể được quy định và phải tuân thủ luật hiện hành. Các luật áp dụng, quy định và điều hành có thể yêu cầu AIVIF, theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ, đóng băng rút tiền hoặc giao dịch (hoặc cả hai), hoặc cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của bạn. Hơn nữa, quy trình lưu giữ hồ sơ và xác minh khách hàng của chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của pháp luật hoặc thực tiễn ngành. Chúng tôi phải tuân thủ luật pháp và bạn chấp nhận bất kỳ sự bất tiện nào đối với bạn hoặc các hậu quả khác do sự tuân thủ của chúng tôi.

Người dùng chấp nhận tất cả các hậu quả của việc gửi Tokens đến một địa chỉ ngoài nền tảng của chúng tôi. Giao dịch mã thông báo có thể không thể hoàn nguyên. Một khi bạn gửi Tokens đến một địa chỉ, bạn chấp nhận rủi ro mà bạn có thể mất quyền truy cập vào Tokens của bạn vô thời hạn. Ví dụ: địa chỉ có thể đã được nhập sai và chủ sở hữu thực sự của địa chỉ không bao giờ được phát hiện hoặc địa chỉ có thể thuộc về một thực thể không trả lại Thẻ của bạn hoặc địa chỉ thuộc về thực thể có thể trả lại Thẻ của bạn nhưng trước tiên, yêu cầu bạn thực hiện hành động, chẳng hạn như xác minh danh tính của bạn.

6. THƯƠNG MẠI MARGIN

Giao dịch ký quỹ trên AIVIF là RỦI RO CAO. Với tư cách là người vay, bạn có thể duy trì tổng số Thẻ bị mất hoặc nợ Thẻ vượt quá số tiền bạn đã gửi vào Tài khoản của mình. Sự biến động cao và rủi ro đáng kể về tính thanh khoản trên thị trường có nghĩa là bạn không phải lúc nào cũng có thể thanh lý vị thế của mình.

Bạn đồng ý duy trì đủ số lượng Tokens mọi lúc để đáp ứng các yêu cầu về số dư tối thiểu của AIVIF, vì các yêu cầu đó có thể được sửa đổi theo thời gian. Nếu giá trị của tài sản trong Tài khoản của bạn thấp hơn yêu cầu số dư tối thiểu hoặc AIVIF quyết định rằng Tài khoản của bạn có vẻ có nguy cơ bị mặc định trên khoản vay, AIVIF có thể nắm giữ và thanh lý bất kỳ hoặc tất cả các vị trí của bạn và tài sản trên bất kỳ số dư nào trong Tài khoản của bạn để thanh toán khoản nợ của bạn cho những Người dùng khác. Nếu, sau khi vị trí và tài sản của bạn được thanh lý, Tài khoản của bạn vẫn chứa đủ Số tiền để thanh toán các khoản nợ của bạn cho Người dùng khác, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Mã bổ sung nào còn nợ. Cố ý cố định trên một khoản vay có thể dẫn đến AIVIF báo cáo hoạt động của bạn cho các cơ quan chức năng và / hoặc truy tố pháp lý.

Mặc dù AIVIF thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để ngăn Người dùng mặc định khoản vay, biến động cao và rủi ro đáng kể về thanh khoản ở thị trường có nghĩa là AIVIF không thể đảm bảo bất kỳ Người dùng nào sử dụng Dịch vụ theo mặc định. Khi bạn cho Tokens mượn cho những người dùng khác, bạn có nguy cơ bị mất một khoản nợ chưa thanh toán nếu người vay mặc định cho vay và thanh lý Tài khoản của người vay không đủ số tiền để trang trải nợ của người vay.

Trong điều kiện thị trường nhất định, bạn có thể thấy khó khăn hoặc không thể thanh lý một vị trí. Điều này có thể xảy ra, ví dụ, nếu không có đủ thanh khoản trên thị trường hoặc do các vấn đề kỹ thuật trên nền tảng của chúng tôi. Đặt các đơn đặt hàng ngẫu nhiên, chẳng hạn như lệnh "dừng lỗ" hoặc "giới hạn dừng", sẽ không nhất thiết giới hạn số lỗ của bạn với số tiền dự định, vì điều kiện thị trường có thể khiến các lệnh đó không thể thực hiện được. Việc sử dụng đòn bẩy có thể làm việc chống lại bạn cũng như cho bạn và có thể dẫn đến tổn thất lớn cũng như lợi nhuận.

Tất cả Người dùng hiểu rằng công nghệ cơ bản của Tokens có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và những thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến nội dung của bạn được lưu trữ trên nền tảng của chúng tôi. Bạn yêu cầu hoàn toàn trách nhiệm theo dõi những thay đổi công nghệ đó và hiểu được hậu quả của chúng đối với Thẻ của bạn. Người dùng thực hiện tất cả giao dịch, giao dịch ký quỹ, cho vay và / hoặc vay trên tài khoản của chính họ và AIVIF không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào hoặc không hiểu các rủi ro liên quan đến Mã thông báo sử dụng thông thường hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

7. GIẤY PHÉP GIỚI HẠN; PHÍ

AIVIF cấp cho bạn giấy phép giới hạn, không độc quyền, không chuyển nhượng, tuân theo các Điều khoản này, để truy cập và sử dụng Dịch vụ và nội dung, tài liệu, thông tin và chức năng có sẵn trong kết nối (gọi chung là “Nội dung”) chỉ để biết thông tin, giao dịch hoặc các mục đích được phê duyệt khác theo sự cho phép của AIVIF theo thời gian. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung nào khác đều bị nghiêm cấm. Tất cả các quyền khác trong Nền tảng hoặc Nội dung do chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi bảo lưu. Bạn sẽ không sao chép, truyền tải, phân phối, bán, bán lại, cấp phép, biên dịch, thiết kế ngược, tháo rời, sửa đổi, xuất bản, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo các tác phẩm phái sinh từ, thực hiện, hiển thị, kết hợp vào một trang web khác hoặc bằng bất kỳ cách nào khác khai thác bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ hoặc bất kỳ tác phẩm phái sinh nào của chúng, toàn bộ hoặc một phần cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại.Không giới hạn ở trên, bạn sẽ không khung hoặc hiển thị Trang web hoặc Nội dung (hoặc bất kỳ phần nào của trang web) như một phần của bất kỳ trang web nào khác hoặc bất kỳ tác phẩm tác giả nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của AIVIF. Nếu bạn vi phạm bất kỳ phần nào của các Điều khoản này, quyền của bạn để truy cập và sử dụng Nền tảng có thể bị chấm dứt ngay lập tức theo các Điều khoản này. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền tận dụng tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn theo luật và trong công bằng cho bất kỳ vi phạm nào như vậy. “AIVIF.com”, “AIVIF” và tất cả các biểu tượng có liên quan đến Dịch vụ hoặc được hiển thị trên Trang web là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của AIVIF hoặc người cấp phép của nó. Bạn không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng chúng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của AIVIF.

Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán cho AIVIF các khoản phí cho các giao dịch đã hoàn thành, như được quy định trong biểu phí của chúng tôi , mà AIVIF có thể sửa đổi hoặc cập nhật theo quyết định riêng của mình theo thời gian. Bạn ủy quyền cho AIVIF khấu trừ mọi khoản phí áp dụng từ Tài khoản của bạn tại thời điểm bạn thực hiện một giao dịch cụ thể. Các thay đổi đối với biểu phí có hiệu lực kể từ ngày được quy định trong bất kỳ sửa đổi nào và sẽ áp dụng tương lai từ ngày đó trở đi.

AIVIF không, như một quy luật chung, tham gia vào các chương trình khuyến mãi mà không có tuyên bố chính thức, trên trang web của chúng tôi hoặc ở nơi khác. Bạn hứa sẽ có được sự chấp thuận trước bằng văn bản trước khi phát hành bất kỳ tuyên bố, thông cáo báo chí bằng văn bản, thông báo công khai và tiết lộ công khai, bao gồm tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị, liên quan đến AIVIF.

8. GIẢI QUYẾT BẢN QUYỀN

Nếu bạn cho rằng bất kỳ điều gì trên Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền nào bạn sở hữu hoặc kiểm soát, bạn có thể gửi thông báo vi phạm như vậy với Đại lý được chỉ định của chúng tôi như được nêu bên dưới.

AIVIF, Inc. c / o Cooley LLP 
500 Boylston St 
Boston, MA 02116 
Attn: Tác nhân bản quyền

Vui lòng xem 17 USC §512 (c) (3) để biết các yêu cầu của một thông báo thích hợp. Bạn nên lưu ý rằng nếu bạn cố ý xuyên tạc trong thông báo rằng tài liệu hoặc hoạt động vi phạm, bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, bao gồm chi phí và phí luật sư, do chúng tôi hoặc người vi phạm bị cáo buộc phát sinh do chúng tôi dựa vào sự xuyên tạc như vậy trong việc xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu hoặc hoạt động được xác nhận là vi phạm.

9. CÁC BÀI ĐĂNG TRÊN MẠNG LƯỚI BLOCKCHAIN

AIVIF không có bất kỳ khả năng ngăn chặn hoặc giảm thiểu các cuộc tấn công trên các mạng blockchain. Đối với nền tảng của nó, AIVIF có quyền thực hiện các hành động hợp lý về mặt thương mại trong trường hợp có một cuộc tấn công: (i) Nếu AIVIF có thể xác nhận rằng Mã thông báo hoạt động trên Nền tảng đã bị xâm phạm hoặc đang bị tấn công, AIVIF có thể ngay lập tức ngừng giao dịch, gửi tiền và rút tiền cho Mã số đó; (ii) nếu xác định rằng một cuộc tấn công như vậy đã làm cho Token giảm đáng kể giá trị, AIVIF có thể ngừng hoạt động thương mại trên Token đó hoàn toàn. AIVIF không có nghĩa vụ tham gia vào các hoạt động liên quan đến các cuộc tấn công trên mạng blockchain.

Các quyết định liên quan đến tiền gửi, rút ​​tiền và số dư của Người dùng đối với Mã thông báo bị tấn công sẽ được xác định trên cơ sở từng trường hợp theo AIVIF theo quyết định riêng của mình. AIVIF không đại diện và không đảm bảo sự an toàn của Nền tảng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ giá trị bị mất hoặc tài sản bị đánh cắp nào, dù AIVIF có cẩu thả trong việc cung cấp bảo mật thích hợp hay không.

10. Đăng ký FinCEN

AIVIF được đăng ký với Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (“FinCEN”) là một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền (“MSB”), số đăng ký 31000091844018. AIVIF có thể được yêu cầu nộp chi tiết về hoạt động Tài khoản cho FinCEN theo thời gian.AIVIF cũng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cho các cơ quan chính phủ theo yêu cầu của pháp luật cho các cơ quan khác của tiểu bang hoặc liên bang.

11. Chính sách chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC)

AIVIF tự bảo vệ mình khỏi sự tham gia vào bất kỳ hoạt động nào tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền hoặc các hoạt động tội phạm khác bằng cách làm theo hướng dẫn của FinCEN dành cho các MSB hoạt động tại Hoa Kỳ. AIVIF nhắm đến việc xác định hợp lý từng Người dùng bằng cách kiểm tra chéo Dữ liệu người dùng dựa trên danh sách theo dõi của chính phủ như Danh sách Người được Chỉ định Đặc biệt và Danh sách Người bị Chặn (“SDN”) do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài duy trì

(“OFAC”) trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cũng như thông qua việc sử dụng các dịch vụ xác thực và xác thực danh tính của bên thứ ba. Nếu giao dịch Người dùng hoặc Giao dịch của Người dùng bị gắn cờ đáng ngờ thông qua các kiểm soát nội bộ của chúng tôi, AIVIF sẽ yêu cầu chứng minh nhận dạng bổ sung từ Người dùng và có quyền không cho phép bất kỳ giao dịch, tiền gửi và / hoặc rút tiền nào. để AIVIF theo quyết định riêng của mình được nhận và AIVIF đã phê duyệt Người dùng để sử dụng Nền tảng.

Bằng cách đồng ý với Điều khoản của chúng tôi, bạn xác nhận và hiểu rằng AIVIF duy trì mức xác minh yêu cầu sự tham gia và xác minh của Người dùng để có được, với các quyền được cấp dựa trên Thông tin do người dùng cung cấp, khả năng xác minh và chính sách nội bộ của chúng tôi. Bạn chấp nhận rằng bạn có thể không đạt được mức xác minh mong muốn và AIVIF có quyền quyết định, theo quyết định riêng của mình, mức độ xác minh và tiêu chí phù hợp cho bất kỳ Người dùng nào cũng như quyền hạ cấp Người dùng mà không cần thông báo trước . AIVIF có thể, bất cứ lúc nào, thực hiện các chính sách hạn chế mức độ và tiêu chí xác minh theo quốc tịch, quốc gia cư trú hoặc bất kỳ yếu tố nào khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng rút tiền của bạn và bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ AIVIF vô hại chống lại mọi tổn thất liên quan đến việc không thể gửi và / hoặc rút tiền dựa trên cấp xác minh được chỉ định bởi AIVIF vào Tài khoản của bạn.

12. NỘI DUNG BÊN THỨ BA

AIVIF và Người dùng của nó có thể cung cấp nội dung của bên thứ ba trên Trang web và có thể cung cấp liên kết đến các trang web và nội dung không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của AIVIF (gọi chung là "Nội dung bên thứ ba") như một dịch vụ cho những người quan tâm đến thông tin này. AIVIF không kiểm soát, xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào và không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Nội dung của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn về tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng AIVIF không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào và cam kết không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc xem xét bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào. Bạn thừa nhận rằng việc bạn sử dụng Nội dung của bên thứ ba đó có nguy cơ của riêng bạn. Các giao dịch hoặc thư từ kinh doanh của bạn, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi, bất kỳ bên thứ ba nào và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc đại diện nào liên quan đến các giao dịch hoặc quảng cáo đó chỉ là giữa bạn và bên thứ ba đó. AIVIF không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do kết quả của bất kỳ giao dịch hoặc quảng cáo nào như vậy hoặc do sự hiện diện của Nội dung của bên thứ ba đó trên Trang web.

13. BẢN QUYỀN VỀ VẬT LIỆU BỀN VỮNG

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn các câu hỏi, nhận xét, phản hồi, đề xuất, ý tưởng, kế hoạch, ghi chú, bản vẽ, tài liệu gốc hoặc sáng tạo hoặc thông tin hoặc bình luận khác bạn cung cấp trên nền tảng của chúng tôi hoặc một trong các tài khoản truyền thông xã hội của chúng tôi , về AIVIF hoặc Dịch vụ (gọi chung là "Phản hồi") do bạn cung cấp, cho dù qua email, đăng lên Trang web hay không, là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của AIVIF. AIVIF sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và sẽ được hưởng quyền sử dụng không giới hạn và phổ biến các Phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay cách khác, mà không có sự thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.

14. ĐIỀU KIỆN VÀ NGH OBA VỤ NGƯỜI DÙNG

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và ngoài danh sách các hoạt động bị cấm trong Phần 1 ở trên, bạn sẽ không:

Vi phạm hoặc hỗ trợ bất kỳ bên nào vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh, quy định hoặc bất kỳ quy tắc nào của bất kỳ tổ chức tự quản lý hoặc tương tự nào mà bạn đang có hoặc phải là thành viên thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ;
Cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác, không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm;
Tiêm chích khi quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của AIVIF hoặc của bên thứ ba;
Phân phối quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, bất kỳ thư rác, spam hoặc chuỗi ký tự nào;
Sử dụng trình thu thập dữ liệu web hoặc kỹ thuật tương tự để truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc để trích xuất dữ liệu,
Đảo ngược kỹ sư hoặc tháo rời bất kỳ khía cạnh nào của Trang web hoặc Dịch vụ trong nỗ lực truy cập bất kỳ mã nguồn, ý tưởng và khái niệm cơ bản và thuật toán nào;
Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt tải trọng lớn không hợp lý hoặc không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi hoặc gây cản trở bất hợp pháp, chặn hoặc giải thích bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào;
Truyền tải hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào lên Trang web chứa vi-rút, ngựa Trojan, sâu hoặc bất kỳ chương trình độc hại hoặc có hại nào khác;
Nếu không, hãy cố gắng truy cập trái phép vào Trang web, Tài khoản AIVIF khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với Trang web, thông qua khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác; hoặc là
Chuyển bất kỳ quyền nào được cấp cho bạn theo các Điều khoản này.
15. KHÔNG CHUYỂN GIAO

Mặc dù Tài khoản và Dịch vụ được cung cấp cho Người dùng không được chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào và sẽ chỉ được Người dùng sử dụng, AIVIF có quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc bán tất cả quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ người nào và Các điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực và có hiệu lực vì lợi ích của người thừa kế và chỉ định của AIVIF hoặc người cho vay của nó, nếu có.

16. ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

AIVIF không sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ phần mềm cơ bản nào thông qua đó các mạng blockchain được hình thành và các Thẻ được tạo và giao dịch. Nói chung, phần mềm cơ bản cho các mạng blockchain có xu hướng là nguồn mở sao cho bất cứ ai cũng có thể sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối nó. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý (i) AIVIF không chịu trách nhiệm về hoạt động của phần mềm và mạng cơ bản hỗ trợ Thẻ và AIVIF không đảm bảo chức năng, bảo mật hoặc tính khả dụng của phần mềm và mạng đó; và (ii) các giao thức cơ bản có thể thay đổi đột ngột trong các quy tắc hoạt động (a / k / a “Forks”), và các Forks đó có thể ảnh hưởng trọng yếu đến giá trị, chức năng và / hoặc thậm chí tên của Tokens bạn lưu trữ trong tài khoản của bạn. Trong trường hợp của Fork, bạn đồng ý rằng AIVIF có thể tạm thời đình chỉ Dịch vụ (có hoặc không có thông báo trước cho bạn) và AIVIF có thể, tùy ý, (a) định cấu hình hoặc định cấu hình lại hệ thống hoặc (b) quyết định không hỗ trợ (hoặc ngừng hỗ trợ) toàn bộ mạng lưới được phân phối, tuy nhiên, với điều kiện là bạn sẽ có cơ hội rút Tokens trên ít nhất một mạng tồn tại bên dưới. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng AIVIF giả định hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao thức phần mềm cơ bản nào, dù là Forked hay không.

AIVIF có thể xóa một Mã thông báo bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình dựa trên một số yếu tố, một trong số đó có thể bao gồm các thay đổi trong các đặc điểm của Mã thông báo nhất định sau khi AIVIF đã liệt kê Mã thông báo.

Giao dịch trên nền tảng có thể không thành công vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi giá bán, không đủ lợi nhuận hoặc khó khăn kỹ thuật không lường trước được. Chúng tôi không đại diện hay đảm bảo rằng mọi giao dịch sẽ được thực hiện đúng cách. AIVIF không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thương tích nào do sự thất bại của giao dịch để hoàn thành đúng hoặc kịp thời. Hơn nữa, AIVIF không chịu trách nhiệm thông báo cho bạn về lỗi giao dịch. Người dùng có trách nhiệm hoàn toàn để xác định và tìm hiểu sự thất bại của bất kỳ giao dịch nào mà Người dùng bắt đầu.

Trong trường hợp bạn nhận được bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc phần mềm nào thông qua Dịch vụ của chúng tôi mà bạn có quyền nhận theo Điều khoản này, bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi và sẽ không sử dụng bất kỳ cách nào, dữ liệu, thông tin đó, hoặc phần mềm. Nếu bạn yêu cầu rút tiền và chúng tôi không thể tuân thủ nó mà không đóng một phần vị trí mở của bạn, chúng tôi sẽ không tuân thủ yêu cầu cho đến khi bạn đã đóng đủ vị trí để cho phép bạn rút tiền.

AIVIF có thể từ chối thực hiện giao dịch, áp đặt giới hạn hoặc giới hạn số lượng giao dịch bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Cụ thể, AIVIF bảo lưu quyền từ chối xử lý hoặc quyền hủy hoặc đảo ngược, mọi giao dịch hoặc vô hiệu hóa địa chỉ gửi tiền của Người dùng trên Nền tảng nơi AIVIF nghi ngờ giao dịch liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ loại tội phạm nào khác hoặc nếu AIVIF nghi ngờ giao dịch liên quan đến việc sử dụng bị cấm như đã nêu trong Điều khoản của chúng tôi, bao gồm các giao dịch liên quan đến việc mở Tài khoản và đóng cửa tiếp theo mà không có bất kỳ giao dịch thực tế nào xảy ra. AIVIF cung cấp Tài khoản tiền gửi để cho phép giao dịch sử dụng Dịch vụ và không cho phép Người dùng sử dụng các Tài khoản như ví web hoặc dịch vụ thay đổi địa chỉ. Chúng tôi có quyền ngừng hoạt động gửi tiền theo quyết định riêng của chúng tôi. Mặc dù AIVIF có thể tùy ý đảo ngược giao dịch, Người dùng không được thay đổi, rút ​​hoặc hủy ủy quyền của mình để thực hiện giao dịch, ngoại trừ đối với các đơn đặt hàng được thực hiện một phần.

AIVIF có thể sửa, đảo ngược hoặc hủy bất kỳ giao dịch nào bị ảnh hưởng bởi lỗi khi xử lý giao dịch mua của bạn hoặc bằng cách khác. Biện pháp khắc phục của bạn trong trường hợp có lỗi sẽ bị giới hạn. Bạn có thể tìm cách hủy đơn đặt hàng của mình hoặc nhận khoản tiền hoàn lại cho bất kỳ số tiền nào được tính cho bạn, mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo việc hủy hoặc hoàn lại tiền sẽ luôn có thể thực hiện được.

AIVIF cung cấp cho người dùng một nền tảng cho phép các đơn đặt hàng của họ được khớp với các đơn hàng của những Người dùng khác. Đơn đặt hàng có thể được điền một phần hoặc có thể được lấp đầy bởi một số đơn đặt hàng, tùy thuộc vào hoạt động giao dịch tại thời điểm đặt hàng.

Các Tokens có sẵn để mua thông qua Dịch vụ có thể phải chịu khối lượng giao dịch cao, thấp, thanh khoản và biến động bất kỳ lúc nào trong thời gian có thể kéo dài. Bạn thừa nhận rằng mặc dù chúng tôi đang sử dụng các phương pháp hợp lý về mặt thương mại để cung cấp thông tin tỷ giá cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi, thông tin tỷ giá chúng tôi cung cấp có thể khác với tỷ giá hối đoái hiện hành do các bên thứ ba cung cấp. Tương tự, tỷ giá thị trường thực tế tại thời điểm giao dịch của bạn có thể khác với tỷ giá hiện hành tùy thuộc vào tốc độ giao dịch trong các Thẻ liên quan đến giao dịch của bạn. Bạn đồng ý rằng AIVIF không chịu trách nhiệm về biến động giá cả hoặc chênh lệch về giá thực tế so với mức giá được chỉ định.

17. RÚT TIỀN DỊCH VỤ

AIVIF có thể (a) đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ và (b) hủy kích hoạt hoặc hủy Tài khoản của bạn theo yêu cầu của trát đòi hầu tòa hợp lệ hoặc lệnh tòa hoặc AIVIF nghi ngờ bạn hoặc người khác sử dụng Tài khoản của bạn để tăng cường hoạt động bất hợp pháp. Bạn sẽ được phép chuyển Thẻ được liên kết với Tài khoản của bạn trong chín mươi (90) ngày sau khi hủy kích hoạt hoặc hủy tài khoản trừ khi việc chuyển giao đó bị cấm (i) theo luật, hoặc (ii) bằng trát đòi hầu tòa hợp lệ hoặc lệnh tòa. Nếu bất kỳ giao dịch nào ở trạng thái đang chờ xử lý tại thời điểm Tài khoản của bạn bị hủy hoặc bị tạm ngưng, giao dịch đó có thể bị hủy và / hoặc được hoàn lại khi thích hợp. Bạn không thể hủy bỏ Tài khoản của mình nếu AIVIF tin rằng, việc hủy bỏ như vậy đang được thực hiện nhằm tránh né một cuộc điều tra hoặc tránh trả bất kỳ khoản tiền nào khác do AIVIF. Khi hủy tài khoản của bạn, bạn cho phép AIVIF hủy hoặc đình chỉ giao dịch đang chờ xử lý và sau khi cung cấp thông báo điện tử cho bạn, hãy trả lại Tokens liên quan đến các giao dịch đó đến địa chỉ ví tiền bạn cung cấp cho AIVIF. Trong trường hợp bạn hoặc AIVIF chấm dứt thỏa thuận này hoặc quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc hủy kích hoạt hoặc hủy Tài khoản của bạn, bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các khoản tiền đến hạn dưới đây. Trong trường hợp sự cố kỹ thuật gây ra sự cố hệ thống hoặc lỗi Tài khoản, AIVIF có thể tạm thời tạm ngưng quyền truy cập vào Tài khoản của bạn cho đến khi vấn đề được giải quyết.

18. QUYỀN SỞ HỮU

Bạn xác nhận với chúng tôi rằng mọi Thẻ được bạn sử dụng liên quan đến Nền tảng đều thuộc sở hữu của bạn hoặc bạn được ủy quyền hợp lệ để thực hiện giao dịch bằng Thẻ đó và tất cả các giao dịch được bắt đầu bằng Tài khoản của bạn đều là Tài khoản của riêng bạn chứ không phải thay mặt cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác.

19. CHỈ ĐỊNH

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ AIVIF, các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ, và mỗi nhân viên, giám đốc, đại lý, liên doanh, nhân viên và đại diện của họ, vô hại từ bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu nào (bao gồm phí và chi phí luật sư và bất kỳ tiền phạt, lệ phí hoặc hình phạt do bất kỳ cơ quan quản lý nào phát sinh hoặc có liên quan đến (i) vi phạm các Điều khoản này, (ii) việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc (iii) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào, hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

20. KHUYẾN CÁO BẢO ĐẢM

AIVIF CUNG CẤP KHÔNG BẢO ĐẢM HIỆU SUẤT HOẶC TÍNH NĂNG KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CỦA DỊCH VỤ. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MỘT "NGUYÊN TRẠNG", "NHƯ S AVN CÓ" CƠ SỞ KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT K K LOẠI BẤT K K NÀO, NÀO NÀO NÀO NÀO HOẶC NÀO. AIVIF KHUYẾN CÁO TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, HIỆN HAY HOẶC KHIẾU NẠI, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TIÊU ĐỀ VÀ KHÔNG PHẢI TRẢ LẠI TRẢ LỜI DỊCH VỤ. AIVIF KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM CÁC DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐÓ LÀ CHÍNH XÁC, HOÀN THÀNH, ĐÁNG TIN CẬY, HIỆN TẠI HOẶC L ERI MIỄN PHÍ. AIVIF S M LÀM CÁC HIỆU QUẢ CÓ THỂ XÁC NHẬN ĐỂ BẢO ĐẢM CÁC GIAO DỊCH NÀO TRÊN KHIẾU NẠI ĐƯỢC XỬ LÝ TRONG THỜI GIAN THỜI GIAN, NHƯNG KHÔNG LÀM ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM TRẢ LỜI TRONG SỐ TIỀN CẦN THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHUNG. VÌ CHUYỂN ĐỔI NHỮNG NGƯỜI YÊU CẦU TRÊN TẤT CẢ CÁC NHÀ MÁY BÊN NGOÀI TRÊN BẤT K CONTROL ĐIỀU KHIỂN CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC THỜI GIAN ĐƯỢC SẢN XUẤT TRÊN MẠNG CỦA CHÚNG TÔI, NHỮNG NHÂN TỐ KHÁC, AIVIF KHÔNG CÓ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM VỀ THÀNH CÔNG, HOẶC SỐ TIỀN THỜI GIAN CẦN, TỚI ​​GIAO DỊCH. BẠN C ACNG CẢM HIỂU R THNG NHỮNG THÔNG TIN R THNG BẠN CÓ THỂ TRẢ TIỀN HOẶC CHUYỂN ĐỔI CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ TRỞ THÀNH NGAY L IRI HAY KHÔNG BỊ HẾT HẠN HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỘT NGUYÊN NHÂN NGUYÊN NHÂN, BAO GỒM CÁC PHẦN MỀM PHẦN MỀM, THAY ĐỔI BÊN THỨ BA THỨ BA, TIỀN INTERNET, BÊN THỨ BA ĐỐI TÁC DỊCH VỤ, HÀNH ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA HOẶC BẢO DƯ UNNG KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. BẠN KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ LẠI LẠI VÀ TIẾT KIỆM THÔNG TIN CỦA BẠN, BAO GỒM TÍN DỤNG ĐĂNG NHẬP, TẤT CẢ THỜI GIAN.

MỘT SỐ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP TUYÊN BỐ TỪ CHỐI ĐIỀU KHOẢN KHIẾU NẠI TRONG HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG, SO MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRONG PHẦN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng AIVIF không hành động hoặc làm đại lý, trung gian, đại lý hoặc cố vấn của bạn đối với bất kỳ giao dịch nào bạn thực hiện hoặc đề xuất sử dụng Dịch vụ và nợ bạn không có nghĩa vụ ủy thác.

21. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

ĐỐI VỚI GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP LUẬT, AIVIF S HAVE KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K D THIỆT HẠI BẤT K K LOẠI (BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ, HOẶC THIỆT HẠI, HOẶC LỢI NHUẬN LỢI) TRONG VIỆC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN, NGAY CẢ NẾU AIVIF ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC ĐƯỢC CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. KHÔNG CÓ SỰ KIỆN S W TRÁCH NHIỆM CỦA TIỀN TỆ CỦA AIVIF CHO CÁC THIỆT HẠI TIỀN THEO NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY VƯỢT QUÁ MỘT SỐ LỆ PHÍ ĐƯỢC NHẬN ĐƯỢC TỪ BẠN TRONG ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (6) GIAI ĐOẠN THÁNG.

22. LUẬT ÁP DỤNG VÀ VENUE

Nếu theo Mục 23 dưới đây yêu cầu bồi thường hợp pháp hoặc công bằng sẽ bị xử lý trọng tài, bạn đồng ý rằng Đạo luật Trọng tài Liên bang và luật trọng tài liên bang sẽ được áp dụng. Nếu theo Mục 23 dưới đây yêu cầu pháp lý hoặc công bằng không phải là trọng tài, bạn đồng ý rằng luật liên bang và luật pháp của Massachusetts, không có khu nghỉ mát đối với các xung đột về luật pháp của Massachusetts, được áp dụng. Bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại pháp lý hoặc công bằng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc các Điều khoản này không phải là trọng tài sẽ chỉ được nộp tại tòa án tiểu bang Suffolk County, Massachusetts hoặc Tòa án Liên bang của Quận Massachusetts . Bạn đồng ý không hủy ngang và vô điều kiện và gửi đến thẩm quyền độc quyền của các tòa án như vậy đối với bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ các Điều khoản này.

23. KIẾN TRÚC

VUI LÒNG ĐỌC PHẦN NÀY CẨN THẬN - CNTT CÓ THỂ CÓ THỂ CHỨNG NHẬN HIỆU QUẢ QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN, BAO GỒM QUYỀN CỦA BẠN ĐỂ TẬP MỘT LAWSUIT TRONG KHÓA HỌC VÀ ĐỂ CÓ MỘT CUỘC GÁI NHIỆM VỤ CỦA BẠN.

Để xúc tiến và kiểm soát chi phí tranh chấp, bạn và chúng tôi đồng ý rằng mọi khiếu nại pháp lý hoặc công bằng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc các Điều khoản này, bao gồm việc hình thành, hiệu lực, thực thi, phạm vi hoặc khả năng áp dụng của các Điều khoản này, kể cả Mục 23 (được gọi là "Yêu cầu bồi thường") sẽ được giải quyết như sau: ngoại trừ các yêu cầu bồi thường bắt buộc hoặc công bằng hoặc yêu cầu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (có thể được đưa ra bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào mà không cần gửi trái phiếu), bất kỳ tranh chấp nào phát sinh khi bạn sử dụng Dịch vụ sẽ được giải quyết trên cơ sở cá nhân thông qua trọng tài bảo mật, ràng buộc theo quy định của Hiệp hội Trọng tài Mỹ về trọng tài của các tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng, có sẵn tại www.adr.org hoặc bằng cách gọi 1- 800-778-7879, và bạn và AIVIF xin từ bỏ rõ ràng sự xét xử của bồi thẩm đoàn . Điều này có nghĩa là tất cả các khiếu nại khác ngoài các vụ kiện sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như các vụ kiện vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu, hoặc yêu cầu tìm kiếm cứu trợ phi tiền tệ sẽ bị xử lý trọng tài. Điều này bao gồm các xác nhận quyền sở hữu có thể trước ngày thỏa thuận này. Trọng tài sẽ diễn ra tại Boston, Massachusetts, bằng tiếng Anh và quyết định trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào. Theo yêu cầu của bạn, phiên điều trần có thể được tiến hành trực tiếp hoặc qua điện thoại và trọng tài viên có thể cung cấp để gửi và xác định các chuyển động về tóm tắt, mà không cần điều trần. Việc thanh toán tất cả các phí nộp đơn, quản lý và trọng tài sẽ được điều chỉnh theo các quy định của AAA. Bên hiện hành trong bất kỳ hành động hoặc tiến hành nào để thi hành thỏa thuận này sẽ được hưởng các chi phí và phí luật sư.

Để bắt đầu tiến hành trọng tài, bạn phải gửi thư bằng thư yêu cầu trọng tài và mô tả khiếu nại của bạn cho luật sư của chúng tôi:

AIVIF, Inc. c / o Cooley LLP 
500 Boylston St 
Boston, MA 02116 
Attn: AIVIF Trọng tài yêu cầu

BỔ SUNG, BẠN B HERENG CHẤP NHẬN QUYỀN THAM GIA CỦA BẠN TRONG THAM GIA MỘT LỆNH HÀNH ĐỘNG LỚP HOẶC HOÀN HẢO LỚP HỌC. Chúng tôi đều đồng ý rằng mọi thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ chỉ được thực hiện trên cơ sở cá nhân chứ không phải trong một lớp học, hành động hợp nhất hoặc đại diện. Nếu vì lý do nào đó, một yêu cầu được tiến hành tại tòa án hơn là trong trọng tài, chúng tôi đều từ bỏ bất kỳ quyền xét xử bồi thẩm đoàn nào. Nếu tòa án hoặc cơ quan liên bang giám sát AIVIF quyết định rằng luật áp dụng ngăn cản việc thực thi bất kỳ giới hạn nào của phần này đối với một yêu cầu cụ thể về cứu trợ, thì yêu cầu bồi thường đó (và chỉ yêu cầu đó) phải được cắt bỏ khỏi trọng tài và có thể được đưa vào tòa án, tùy thuộc vào quyền của bạn và AIVIF để khiếu nại quyết định của tòa án. Tất cả các khiếu nại khác sẽ được phân xử.

24. SURVIVAL

Phần 12 (Nội dung của bên thứ ba), 13 (Phản hồi), 19 (Bồi thường), 20 (Khước từ bảo đảm), 21 (Giới hạn trách nhiệm), 22 (Luật áp dụng và địa điểm), 23 (Trọng tài), 24 (Survival), 25 (Tính hiệu lực), 26 (Tích hợp), 27 (Bất khả kháng) và 28 (Ngôn ngữ điều chỉnh và các bản dịch) sẽ tồn tại khi chấm dứt hoặc hết hạn các Điều khoản này.

25. TỔNG HỢP; WAIVER

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ bị coi là nghiêm trọng với các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Bất kỳ sự chậm trễ hay thất bại nào của AIVIF để thực thi bất kỳ quyền nào của nó sẽ không cấu thành sự từ bỏ liên tục các quyền đó.

26. INTEGRATION

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng tải cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thỏa thuận, giao tiếp và đề xuất trước đó hoặc đương thời, cho dù bằng miệng hoặc bằng văn bản. bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của các Điều khoản này). Bất kỳ sự không rõ ràng nào trong việc diễn giải các Điều khoản này sẽ không được hiểu là bên soạn thảo.

27. LÃNH ĐẠO LỰC LƯỢNG

Ngoài các tuyên bố từ chối trách nhiệm được nêu ở trên, hiệu suất của AIVIF theo các Điều khoản này sẽ được miễn trừ trong trường hợp gián đoạn và / hoặc trì hoãn do hoặc gây ra ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi của Thiên Chúa, chính phủ, chiến tranh hoặc thù địch khác, rối loạn dân sự, các yếu tố, hỏa hoạn, lũ lụt, bão tuyết, động đất, nổ, cấm vận, hành vi khủng bố, mất điện, thất bại thiết bị, tranh chấp lao động hoặc công nghiệp hoặc tranh cãi, hành vi của bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba nào (s) hoặc (các) nhà cung cấp thông tin bên thứ ba khác, phần mềm của bên thứ ba hoặc gián đoạn phương thức liên lạc.

28. NGÔN NGỮ VÀ DỊCH THUẬT

Bạn đồng ý rằng các Điều khoản này, Chính sách bảo mật của AIVIF và các thông báo khác được đăng thông qua Dịch vụ đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Mặc dù bản dịch bằng các ngôn ngữ khác của bất kỳ tài liệu nào nêu trên có thể có sẵn, các bản dịch như vậy có thể không được cập nhật hoặc hoàn chỉnh. Theo đó, bạn đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Anh của các tài liệu nói trên và bất kỳ bản dịch nào khác, phiên bản tiếng Anh của các tài liệu đó sẽ được quản lý.

29. TÀI SẢN KHÔNG BAO GỒM

Nếu AIVIF không thể trả lại Thẻ của bạn cho Tài khoản của bên thứ ba cho bạn sau một thời gian không hoạt động, AIVIF có thể báo cáo và chuyển Tokens cho cơ quan chính phủ hiện hành theo luật áp dụng hoặc luật sở hữu không được yêu cầu.

30. CÂU ​​HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Vui lòng kiểm tra Tài khoản Twitter trước khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ: AIVIF Twitter .

Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy truy cập Hỗ trợ AIVIF và mở một vé. Vui lòng cung cấp tất cả thông tin có liên quan, bao gồm Tên người dùng AIVIF và ID giao dịch của bất kỳ khoản tiền gửi có liên quan nào. Mặc dù chúng tôi không đại diện hoặc không bảo đảm về tốc độ phản hồi, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán